Daawo

Hada Daawo

Filimo yar yar

Goo goos yar yar oo ku saabsan Masiixa

Ugelida si qoto dheer

LUMO

Filimka taariikhiga ah ee Injiilada Matayoos, Markoos, Lukoos, iyo Yooxanaa

This site uses cookies to ensure you get the best experience.