Nabad - Rajo - Jeceyl

Ciise ogaada

Muqaal daawo

Daawo muuqaal ku saabsan Masiixa

La soo deg Kitaabka Quduuska Ah

La soo deg Kitaabka Quduuska Ah ama samayso qorshaha akhrintiisa

Xiriir

Miyaad jeceshahay inaad qof kala hadasho wax kusaabsan Masiixa? Waan jecelnahay inaan ku maqalno.

La Xidhiidh

Waxaanu jecelnahay inaanu kula wadaagno rajada Manu qabno ee ah raacista Masiixa. Hadii aad jeceshahay xog dheeraad ah ama aad go, aansato inada la kulanto qof, fadlan nala soo xidhiidh.

Yooxna 3:16: "Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah."

This site uses cookies to ensure you get the best experience.